Zarządzenie nr 2a/2018Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 17 maja 2018w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie"

Zarządzenie nr 2a/2018
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 17 maja 2018


w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie"

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządzam, co następuję:

§1 Wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie”

§2 Instrukcja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 2a/2018 (149kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia nr 2a/2018 (516kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (13 września 2022, 09:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154