Zarządzenie nr 8/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 28 grudnia 2021w sprawie wspólnego gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz ogłoszenia Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 8/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 28 grudnia 2021


w sprawie wspólnego gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz ogłoszenia Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust.1 oraz art. 10, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
z dnia 4 marca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 592) zarządzam, co następuje:
 
1. Wprowadzam w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku wspólne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na pomoc socjalną w placówkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.
 
2. Środki powstałe z właściwych odpisów na pomoc socjalną placówek tworzą środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu - Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.
 
3. Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na pomoc socjalną odbywać się będzie na zasadach ujętych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
4. Wprowadzam w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.
 
5. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 8/2021 wraz z załącznikiem (3308kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 grudnia 2021, 11:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181