NULL string(0) ""

Uchwała nr 18/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 31 sierpnia 2023w sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2023/2024Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 18/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2023


w sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego są uwzględnione w: 
1. planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 29
Głosów za: 29 
Głosów przeciwnych: 0
Głosów wstrzymujących się:
 
Treść Uchwały nr 18/2022/2023 z załącznikiem (2417kB) pdf

metryczka


Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 13:25:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88