Uchwała nr 5/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 listopada 2022w sprawie wprowadzenia i przestrzegania procedur postępowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 listopada 2022


w sprawie wprowadzenia i przestrzegania procedur postępowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie w sytuacjach kryzysowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Na podstawie wprowadzonych procedur postępowania w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Lisewie, nauczyciel obowiązany jest do przestrzegania i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę   

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
 mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 26 
Głosów za: 26 
Głosów przeciwnych: 0
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 5/2022/2023 (2880kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 grudnia 2022, 09:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45