NULL string(0) ""

Uchwała nr 4/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 listopada 2022w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023Na podstawie art. 44 zzr oraz art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230 ), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1636), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 poz. 493, z późn, zm. - §11 kx), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2021 poz. 1743) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 4/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 listopada 2022


w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 44 zzr oraz art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230 ), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1636), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 poz. 493, z późn, zm. - §11 kx), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2021 poz. 1743) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Dostosować warunki i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2022/2023.  

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski 

Głosowało: 26 
Głosów za: 26  
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 0  


Załącznik: Wykaz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z proponowanymi warunkami i formami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023. 

Treść Uchwały nr 4/2022/2023 (1028kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (25 listopada 2022, 13:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171