NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 13 września 2022w sprawie wyrażenia opinii do Programu Wychowawczego-Profilaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w LisewieNa podstawie art. 84 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 3/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 13 września 2022


w sprawie wyrażenia opinii do Programu Wychowawczego-Profilaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

Na podstawie art. 84 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na rok szkolny 2022/2023  

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 26 
Głosów za: 26 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 3/2022/2023 (169kB) pdf
Załącznik do Uchwały nr 3/2022/2023 (2780kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 października 2022, 08:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150