Uchwała nr 3/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 września 2021w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2021/2022Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 3/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 września 2021


w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego są uwzględniane w: planie pracy szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na rok szkolny 2021/2022 planie nadzoru na rok szkolny 2021/2022.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 3/2021/2022 (192kB) pdf
Treść Załącznika nr 1 (1036kB) pdf
Treść Załącznika nr 2 (183kB) pdf
Treść Załącznika nr 3 (2663kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 września 2021, 09:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117