NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 16 kwietnia 2021w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej pracy zawodowej Pan Grzegorza Zalewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w LisewieStosownie do przepisów art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie, uchwala co następuje:

Uchwała nr 3/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 16 kwietnia 2021


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej pracy zawodowej Pan Grzegorza Zalewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie

Stosownie do przepisów art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie, uchwala co następuje:


§1  Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię dotyczącą pracy Pana Grzegorza Zalewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grażyna Makowskametryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grażyna Makowska
Opublikował: Kamila Uchacz (19 kwietnia 2021, 14:03:02)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (22 kwietnia 2021, 07:35:37)
Zmieniono: poprawa błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297