NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 13 października 2020w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021Na podstawie ast. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 e. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn zm. - §11 kx) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 13 października 2020


w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie ast. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 e. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn zm. - §11 kx) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Dostosować warunki i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 1/2020/2021 (889kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (15 października 2020, 10:06:59)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:43:45)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261