Zarządzenie nr 1/2023Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 24 lutego 2023w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 28 rudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 1/2023
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 24 lutego 2023


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 28 rudnia 2021 r.

Na podstawie art. 8 ust.1 oraz art. 10, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2022 poz. 923) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:
 
1) Progi, wg, których przyznawana jest pomoc materialna z ZFŚS.
PRÓGDochód w przeliczeniu na osobęWysokość świadczenia
Ido 2 800 zł100%
IIpomiędzy 2 801 zł a 3 690 zł95%
IIIod 3 691 zł90%
 
 
§   2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 1/2023 (166kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (1 marca 2023, 14:28:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97