Zarządzenie nr 7/2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 czerwca 2022w sprawie szczególnej organizacji czasu pracy pracowników administracji i obsługi w dniach, w których występują upały.

Zarządzenie nr 7/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 czerwca 2022


w sprawie szczególnej organizacji czasu pracy pracowników administracji i obsługi w dniach, w których występują upały.

Na podstawie art. 140 ust 1. ustawy Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.) zarządzam co następuje:  

§1. W dni, w których temperatura wynosi więcej niż 26 stopni Celsjusza pracę rozpoczyna się o godzinie 7:00 a kończy o godzinie 13:00. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia 7/2022 (132kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (1 lipca 2022, 09:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12