Zarządzenie nr 5/2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 21 czerwca 2022w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych z matematyki, geografii, historii, k. angielskiego

Zarządzenie nr 5/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 21 czerwca 2022


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych z matematyki, geografii, historii, k. angielskiego

§1. Na podstawie § 16 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lutego 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 373) powołuję komisje do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych  
z przedmiotów:
1. Matematyka: 
Grażyna Makowska - przewodniczący, 
Beata Słowińska - członek komisji, 
Aneta Urbaczewska - członek komisji. 
2. Historia 
Grzegorz Zalewski - przewodniczący 
Iwona Stanisławska - członek komisji 
Krzysztof Sobczyk - członek komisji 
3. Język angielski 
Grzegorz Zalewski - przewodniczący 
Paulina Kłos - członek komisji 
Sylwia Szydłowska - członek komisji 
4. Geografia 
Grażyna Makowska - przewodniczący 
Anna Dulska - członek komisji 
Beata Słowińska - członek komisji 

§2. 
1. Wyznaczam termin egzaminu z matematyki i historii na dzień 26 sierpnia 2022 roku na godzinę 9:00 w budynku przy ul. Toruńskiej 17. 
2. Wyznaczam termin egzaminu z geografii i języka angielskiego na dzień 29 sierpnia 2022 roku na godzinę 9:00 w budynku przy ul. Toruńskiej 17. 

§3. 
1. Za powiadomienie uczniów i ich rodziców odpowiedzialni są wychowawcy klas. 
2. Powiadomienia należy dokonać za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia  24 czerwca 2022 roku. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 5/2022 (200kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (30 czerwca 2022, 12:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13