Zarządzenie nr 4/2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 6 czerwca 2022w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z przyrody dla ucznia klasy 8i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Zarządzenie nr 4/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 6 czerwca 2022


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z przyrody dla ucznia klasy 8i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. (Dz.U.2015.1248 z dnia 2015.08.28) zarządzam co następuje:  

§1. Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z przyrody dla ucznia klasy 8i 

§2. Skład komisji: 
Grzegorz Zalewski – przewodniczący 
Grażyna makowska – członek 
Iwona Kamińska - egzaminator 

§3. Wyznaczam termin egzaminu na dzień 10 czerwca 2022 roku 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uzasadnienie: Uczeń w trakcie nauki w szkole podstawowej otrzymał 4 oceny niedostateczne w klasie szóstej, w tym z przyrody. Powtarzał więc klasę szóstą. Klasa, w której kontynuował naukę uczyła się według nowej podstawy programowej, w której przyroda nauczana była jedynie w klasie czwartej.  
Z powodu niemożności zapewnienia uczniowi udziału w lekcjach przyrody w klasie czwartej zdecydowałem jak wyżej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 4/2022 (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 czerwca 2022, 10:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27