Zarządzenie nr 3/2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 2 maja 2022w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Zarządzenie nr 3/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 2 maja 2022


w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Na podstawie Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1509) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316) zarządza się,
co następuje:
 
§1 Wprowadza się „Instrukcję postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie”.
 
§2 Instrukcja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Zarządzenia nr 3/2022 (269kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2022 (1056kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (9 maja 2022, 10:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54