Zarządzenie nr 7/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 30 listopada 2021w sprawie wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie.

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 30 listopada 2021


w sprawie wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie.

§ 1. Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządzam, co następuje: 

§ 2. Dzienną wysokość opłat za posiłek ustala się w wysokości:
1. Śniadanie - 2,50 (dwa złote 50/100)
2. Obiad - 4,00 (cztery złote)
3. Podwieczorek - 2,00 (dwa złote).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 7/2021 (140kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (30 listopada 2021, 09:06:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182