Zarządzenie nr 2/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 15 lutego 2021w sprawie wyznaczenia osób zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie, do udzielania pierwszej pomocy innym osobom, które na terenie zakładu ulegną wypadkowi, z użyciem środków stanowiących wyposażenie apteczki oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 15 lutego 2021


w sprawie wyznaczenia osób zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie, do udzielania pierwszej pomocy innym osobom, które na terenie zakładu ulegną wypadkowi, z użyciem środków stanowiących wyposażenie apteczki oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Na podstawie art. 2091 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320), ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.  Nr 169, poz. 1650 - § 44 ust. 1 i 3), ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.  (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380), z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje:
 
§1 Wyznaczam spośród zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie n/w pracowników do udzielania pierwszej pomocy innym osobom i czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników:

Dulska Anna
Janowska Elżbieta
Kolek Anna
Mochol Bożena
Przybylska Joanna
Sadowski MArcin
Smaga Lucyna
Włodarczyk Ewa
Wolska Kamila
Wolter Violetta

§ 2 Wykonanie zarządzenia zlecam Specjaliście ds. BHP.
§ 3 Specjalistę ds. BHP zobowiązuję do wywieszenia zarządzenia w miejscach widocznych i koło apteczek.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Lisewie  
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 2/2021 (845kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (10 marca 2021, 08:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235