NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 24 kwietnia 2020w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 6/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 24 kwietnia 2020


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię do projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 6/2019/2020 (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 11:26:46)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:24:37)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405