NULL string(0) ""

Uchwała nr 4/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 20 stycznia 2020w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 tj.. Ustawa a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz art. 44f Ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481 tj. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 4/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 20 stycznia 2020


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 tj.. Ustawa a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz art. 44f Ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481 tj. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1  Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020. 

§2  Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§3  Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
4a - 9 ocen niedostatecznych
5a - 4 oceny niedostateczne 
5b - 7 ocen niedostatecznych
6a - 10 ocen niedostatecznych 
6b - 11 ocen niedostatecznych 
6i - 3 oceny niedostateczne
7a - 5 ocen niedostatecznych 
7b - 15 ocen niedostatecznych 
8a - 4 oceny niedostateczne 
8b - 5 ocen niedostatecznych 

§4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Uchwały nr 4/2019/2020 (299kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 11:13:46)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:37:52)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323