NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 8 października 2019w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512 z późn. zm.) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.) w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 3/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 8 października 2019


w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512 z późn. zm.) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.) w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1  Dostosować warunki i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Uchwały nr 3/2019/2020 (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 11:03:24)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:42:19)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233