NULL string(0) ""

Uchwała nr 15/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 30 sierpnia 2019w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programu doradztwa zawodowego od roku szkolnego 2019/2020Na podstawie art. 22a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 15/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 30 sierpnia 2019


w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programu doradztwa zawodowego od roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie art. 22a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez nauczyciela program doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie od roku szkolnego 2019/2020.  

§2 Program zostanie dopisany do szkolnego zestawu programów nauczania pod kolejnym numerem. 

§3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 15/2018/2019 (181kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 09:26:12)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 07:45:10)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302