NULL string(0) ""

Uchwała nr 13/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 28 sierpnia 2019w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2018/2019 po przeprowadzonych egzaminach poprawkowychNa podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290) oraz art. 44o ust 4 i art 44f ust 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560) i Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie rozdział IX, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 13/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2018/2019 po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290) oraz art. 44o ust 4 i art 44f ust 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560) i Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie rozdział IX, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki promocji do klasy programowo wyższej uczniów w roku szkolnym 2018/2019, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych i w wyniku przeprowadzonych tych egzaminów zostały dla uczniów ustalone pozytywne oceny klasyfikacyjne, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 13/2018/2019 (191kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 09:16:16)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 07:52:25)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228