NULL string(0) ""

Uchwała nr 12/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 28 sierpnia 2019w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290) oraz art. 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 12/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290) oraz art. 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię wprowadzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.  

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 12/2018/2019 (165kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 09:10:41)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 07:54:43)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281