NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 14 czerwca 2019w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2018/2019Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 761, 1078) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 11/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 761, 1078) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2018/2019.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§ 3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
4a - 1 ocena niedostateczna (język angielski)
5b - 2 oceny niedostateczne (język angielski, matematyka)
6b - 8 ocen niedostatecznych (matematyka, przyroda, muzyka, język angielski, matematyka, historia, język angielski, przyroda)
7a - 9 ocen niedostatecznych (historia, plastyka, muzyka, język angielski, język polski, język niemiecki, plastyka, muzyka, język angielski) 
7b - 11 ocen niedostatecznych (język angielski, geografia, matematyka, język angielski, muzyka, biologia, język niemiecki, historia, plastyka, informatyka, język polski)
8b - 6 ocen niedostatecznych (biologia, język niemiecki, historia, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
IIIA - 4 oceny niedostateczne (język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne)

§4 Liczba uczniów nieklasyfikowanych w danej klasie:
IIIA - 1 osoba nieklasyfikowana (edukacja dla bezpieczeństwa)

§5 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 11/2018/2019 (320kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 09:06:10)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 08:08:01)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421