NULL string(0) ""

Uchwała nr 10/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 2 kwietnia 2019w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

Uchwała nr 10/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 5c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię do projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.   

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 10/2018/2019 (162kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 czerwca 2020, 09:00:54)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 08:12:24)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291