NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 11 lutego 2019w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas III - oddział gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) Rada Pedagogiczna w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 9/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas III - oddział gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) Rada Pedagogiczna w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2018/2019.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
IIIA - 5 ocen niedostatecznych (język angielski, język polski, język angielski, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa) 
IIIB - 2 oceny niedostateczne (chemia, język angielski)

§4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 9/2018/2019 (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (1 czerwca 2020, 13:09:52)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 08:18:48)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401