NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 11 lutego 2019w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2018/2019Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 8/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2018/2019.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
4a - 1 ocena niedostateczna (historia i społeczeństwo) 
4b - 1 ocena niedostateczna (historia i społeczeństwo) 
5a - 1 ocena niedostateczna (matematyka)
5b - 4 oceny niedostateczne (geografia, język angielski, język polski, matematyka) 
5i - 1 ocena niedostateczna (geografia)
6a - 3 oceny niedostateczne (muzyka, historia, język angielski) 
6b - 11 ocen niedostatecznych (matematyka, przyroda, muzyka, język angielski, matematyka, historia, muzyka, matematyka, muzyka, plastyka, język angielski)
7a - 8 ocen niedostatecznych (historia, plastyka, muzyka, chemia, plastyka, geografia, muzyka, język angielski)
7b - 14 ocen niedostatecznych (geografia, matematyka, język angielski, geografia, muzyka, biologia, język niemiecki, historia, plastyka, język angielski, geografia, historia, matematyka, język angielski) 
8a - 4 o ceny niedostateczne (matematyka, historia, język polski, język niemiecki)
8b - 9 ocen niedostatecznych (biologia, język niemiecki, historia, język angielski, język polski, biologia, język polski, matematyka, język angielski)

§4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski


Treść Uchwały nr 8/2018/2019 (329kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (1 czerwca 2020, 13:06:21)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 08:34:39)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299