NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/2018/2019Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 6 listopada 2018w sprawie uzyskania opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia programu "Trening Umiejętności Społecznych - Wesołych Świąt" dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie do szkolnego zestawu programów nauczaniaNa podstawie art. 22a ust. 4-7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 6 listopada 2018


w sprawie uzyskania opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia programu "Trening Umiejętności Społecznych - Wesołych Świąt" dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie do szkolnego zestawu programów nauczania

Na podstawie art. 22a ust. 4-7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawiony przez nauczycieli program. 

§2 Przedstawiony przez nauczycieli program został wprowadzony do szkolnego zastawu programów nauczania na rok szkolny 2018/2019.

§3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski


Treść Uchwały nr 5/2018/2019 (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (26 maja 2020, 13:21:35)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (29 stycznia 2021, 09:28:06)
Zmieniono: wpisanie treści uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288