NULL string(0) ""

Uchwała nr 2/2023/2024Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 26 września 2023w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej zastosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2/2023/2024
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 26 września 2023


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej zastosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1  Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawione przez dyrektora innowacyjne działania programowe, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.  

§ 2  Działania innowacyjne będą realizowane w programach edukacyjnych prze nauczycieli: 
Pani Dominika Cieślik – Makowska „Piątki z językiem angielskim”, 
Panie Bożena Mochol i Anna Gołębiewska „Literki w akcji – międzynarodowy projekt edukacyjny” 
Pani Joanna Kruk „Superliga – piłka ręczna dla dziewcząt” 
Pani Justyna Liszaj – „Ioga dla Przedszkolaka” 

§ 3  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
                                                                                    
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 24 
Głosów za: 24 
Głosów przeciwnych: 
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 2/2023/2024 (272kB) pdf
Treść załącznika do Uchwały nr 2/2023/2024 (163kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (9 października 2023, 14:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92