NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/2023/2024Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 26 września 2023w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej ustalania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania dla szkoły.Na podstawie art. 22a ust. 6. oraz art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/2023/2024
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 26 września 2023


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej ustalania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania dla szkoły.

Na podstawie art. 22a ust. 6. oraz art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawione przez nauczycieli: programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 24 
Głosów za: 24 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 0  

Treść Uchwały nr 1/2023/2024 (177kB) pdf
Treść załącznika do Uchwały nr 1/2023/2024 (1278kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (9 października 2023, 14:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77