NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2023/2024Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 17/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2023/2024  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.              

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 26 
Głosów za: 24 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 2

Treść Uchwały nr 17/2022/2023 z załącznikiem (735kB) pdf   

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 13:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64