NULL string(0) ""

Uchwała nr 15/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2023/2024Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), art.70 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672), § 7 ust.13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie z 2022 r.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie, uchwala, co następuje:

Uchwała nr 15/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), art.70 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672), § 7 ust.13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie z 2022 r.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie, uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przydzielonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zapisanych w kalendarzu szkolnym na rok szkolny 2023/2024. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie 1 września 2023 roku.     

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 26 
Głosów za: 26 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 15/2022/2023 z załącznikiem (471kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 12:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78