NULL string(0) ""

Uchwała nr 14/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 sierpnia 2023w sprawie wyników egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacji i promocji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023Na podstawie art.44m ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz1234.), § 16. ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373), art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) oraz na podstawie art.44m ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 14/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie wyników egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacji i promocji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art.44m ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz1234.), § 16. ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373), art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) oraz na podstawie art.44m ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji i promocji rocznej uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023.  

§ 2 Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na promocje warunkową do klasy szóstej.   

§ 3 Szczegółowe wyniki klasyfikacji i promocji, o której mowa w § 1 oraz § 2 określa załącznik do uchwały.  

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia   

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 26 
Głosów za: 26 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 0  

Treść Uchwały nr 14/2022/2023 z załącznikiem (687kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 12:48:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86