NULL string(0) ""

Uchwała nr 13/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 sierpnia 2023w sprawie promocji warunkowej uczniaNa podstawie art. 44m ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 13/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie promocji warunkowej ucznia

Na podstawie art. 44m ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na promocje warunkową do klasy szóstej ucznia 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski 

Głosowało: 26 
Głosów za:  13 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 12 

Treść Uchwały nr 13/2022/2023 (150kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 12:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76