NULL string(0) ""

Uchwała nr 12/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 29 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie Panu Krzysztofowi Sobczykowi.Na podstawie art.65 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 12/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie Panu Krzysztofowi Sobczykowi.

Na podstawie art.65 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie Panu Krzysztofowi Sobczykowi od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski    


Głosowało: 32                            
Głosów za: 30            
Głosów przeciwnych: 1         
Głosów wstrzymujących się: 1   

Treść Uchwały nr 12/2022/2023 z załącznikiem (342kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 12:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74