NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 20 czerwca 2023w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Na podstawie § 5 ust. 1–4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 11/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 20 czerwca 2023


w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Na podstawie § 5 ust. 1–4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna przedłuża okres nauki na I etapie edukacyjny o 1 rok  dla niepełnosprawnego ucznia, na poziomie klasy 1.  

§ 2 Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.  

§ 3  Rada Pedagogiczna uzyskała opinię zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzonych zajęcia z uczniem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia oraz zgodę rodziców ucznia w podejmowanej sprawie, które stanowią odpowiedni załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało:                            28 
Głosów za:                            28 
Głosów przeciwnych:             0 
Głosów wstrzymujących się:  0    

Załącznik: 
nr 1 opinia zespołu nauczycieli i specjalistów 
nr 2  zgoda rodziców  

Treść Uchwały nr 11/2022/2023 (835kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 lipca 2023, 08:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98