NULL string(0) ""

Uchwała nr 10/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 20 czerwca 2023w sprawie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.Na podstawie art. 44k. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 10/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 20 czerwca 2023


w sprawie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na podstawie art. 44k. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia klasy 7a, który jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji plastyki.  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                           

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 28 
Głosów za: 25 
Głosów przeciwnych: 
Głosów wstrzymujących się:  3    

Załącznik:  Szczegółowe wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023 


Treść Uchwały nr 10/2022/2023 (176kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 lipca 2023, 07:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101