NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 20 czerwca 2023w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023Na podstawie art.44f. ust 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 9/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 20 czerwca 2023


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art.44f. ust 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały.  

§3 Uczniowie niepromowani w klasach I-III 
1a – jedna osoba 
1b – jedna osoba 
3b – jedna osoba 

§4 Uczniowie niepromowani w klasach IV - VIII 
Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
5a – jedna osoba (4 oceny niedostateczne) – biologia, geografia, matematyka, informatyka) 
5b – jedna osoba (1 ocena niedostateczna – matematyka) 
7a – jedna osoba (2 oceny niedostateczne – język polski, matematyka)  

§5 Uczniowie nieklasyfikowani w klasach IV – VIII 
7a – jedna osoba (1 ocena nieklasyfikowana – plastyka)  

§6 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 28 
Głosów za: 28 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 0    

Załącznik:  Szczegółowe wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023 

Treść Uchwały nr 9/2022/2023 (682kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 lipca 2023, 07:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134