NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 24 stycznia 2023w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2022/2023Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 44f ust 1 pkt 1 i art. 44f ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 6/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 24 stycznia 2023


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 44f ust 1 pkt 1 i art. 44f ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2022/2023.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.  

§3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
5a – 6 ocen niedostatecznych 
5b – 5 ocen niedostatecznych   
6a – 1 ocena niedostateczna    
7a – 7 ocen niedostatecznych  
8a – 1 ocena niedostateczna 
8b – 9 ocen niedostatecznych  

§4 Liczba uczniów nieklasyfikowanych w danej klasie: 
1a – 1 uczeń (edukacja wczesnoszkolna, język angielski) 
5a – 1 uczeń (z 5 przedmiotów) 

§5  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 27 
Głosów za: 27 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się:

Załącznik:  Szczegółowe wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie klas 1 – 8 w roku szkolnym 2022/2023 

Treść Uchwały nr 6/2022/2023 (650kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (8 lutego 2023, 12:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188