Uchwała nr 1/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 13 września 2022w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w LisewieNa podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 13 września 2022


w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

Na podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wprowadza następujące zmiany do Statutu: 
1. Rozdział I  
a) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W szkole może istnieć oddział integracyjny”  
2. Rozdział II 
a) w § 3 dodaje się „ust. 26” 
b) w § 4 ust. 2 w pkt c po wyrazie „nowożytny” skreśla się „jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia”  
3. Rozdział III  
a) w § 6 dodano: „ust. 22”  
4. Rozdział IV   
a) w § 12 dodano: „ust 12”, „ust.13”, „ust.14”, „ust.15”, „ust.16”, „ust.17” oraz „ust.18 z pkt od 1 do 11” 
5. Rozdział V 
a) w § 19 dodano: „ust 30” 
6. Rozdział VI 
a) w §  27 w ust 1 skreśla się pkt b oraz skreśla się pkt f
7. Rozdział IX  
Zasady ogólne oceniania 
a) w § 37 „Kryteria oceny zachowania” do tabeli „Formy negatywnego zachowania się uczniów” dodaje się pkt 3

§2 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wprowadzenia zmian do Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 1/2022/2023 (300kB) pdf
Załącznik do Uchwały nr 1/2022/2023 (540kB) pdf


 

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (30 września 2022, 14:17:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62