Uchwała nr 18/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 31 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023Na podstawie art. 22a i art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 18/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 22a i art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego przez Dyrektora szkolnego zestawu programów nauczania, zestawu podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2022/2023 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grażyna Makowska

Głosowało: 29 
Głosów za: 29 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 18/2021/2022 (213kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grażyna Makowska
Opublikował: Kamila Uchacz (7 września 2022, 07:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71