Uchwała nr 17/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 29 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 17/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2022/2023  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 32 
Głosów za: 32 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się:

Treść Uchwały nr 17/2021/2022 (195kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (7 września 2022, 07:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69