NULL string(0) ""

Uchwała nr 15/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 29 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2022/2023Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), art. 70 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.), § 7 ust. 13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Lisewie (z 2021 r.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie, uchwala, co następuje:

Uchwała nr 15/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), art. 70 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.), § 7 ust. 13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Lisewie (z 2021 r.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie, uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przydzielonych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2022/2023. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało: 32 
Głosów za: 32 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 0

Treść Uchwały nr 15/2021/2022 (435kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (7 września 2022, 07:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180