NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 29 sierpnia 2022w sprawie promocji warunkowej ucznia Szymona.Na podstawie art. 44m ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 11/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2022


w sprawie promocji warunkowej ucznia Szymona.

Na podstawie art. 44m ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na promocje warunkową do klasy ósmej ucznia Szymona. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało:                            32 
Głosów za:                            13 
Głosów przeciwnych:              8 
Głosów wstrzymujących się:   11 

Treść Uchwały nr 11/2021/2022 (140kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 września 2022, 10:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181