Uchwała nr 10/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 29 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie Pani Grażynie MakowskiejNa podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 10/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 29 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie Pani Grażynie Makowskiej

Na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie Pani Grażynie Makowskiej. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Głosowało 37 
Głosów za: 34 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 2    


Treść Uchwały nr 10/2021/2022 (321kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (6 września 2022, 10:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68