NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 26 maja 2022w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewieart. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co nastęuje:

Uchwała nr 8/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 26 maja 2022


w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co nastęuje:


§ 1 Przedstawicielami Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie są: Pani Anna Motylewska i Pan Krzysztof Sobczyk.
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  
 

Treść Uchwały nr 8/2021/2022 (364kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (30 maja 2022, 11:48:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209