NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. Na podstawie art. 70 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Na podstawie art. 70 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wniosek dyrektora dotyczący przyznania nagrody przez Organ Prowadzący szkołę dla Pani Bożeny Taglewskiej.  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 5/2021/2022 (346kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 września 2021, 09:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229