Uchwała nr 4/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 września 2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły.Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 4/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 września 2021


w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły.

Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna zatwierdza się plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022   

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 4/2021/2022 (150kB) pdf
Treść Załącznika nr 1 (1036kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 września 2021, 09:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122