Uchwała nr 2/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 września 2021w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na rok szkolny 2021/2022Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 września 2021


w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły poprzez organizację szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej w tematach: 
1. Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne wskazówki. 
2. Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem Metody wspólnej sprawy. 
3. Prawo do stawiania granic – asertywność w pracy nauczyciela. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 2/2021/2022 (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 września 2021, 09:15:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142