NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej ustalenia podręczników i materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania dla szkoły.Na podstawie art. 22a. oraz art. 22ab. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie dotyczącej ustalenia podręczników i materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania dla szkoły.

Na podstawie art. 22a. oraz art. 22ab. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawione przez nauczycieli: zestawy podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 1/2021/2022 (211kB) pdf
Treść załącznika nr 1 i 2 (381kB) pdf
Treść załącznika nr 3 (132kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 września 2021, 09:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222