NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 31 sierpnia 2021w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 11/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2021/2022  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 11/2020/2021 (194kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 września 2021, 14:45:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238